2013.

06.11.2013. - U trebinjsku bolnicu stigao savremeni histeroskop

U organizaciji Udruzenja porodica sa problemom steriliteta "Bebe" Odjeljenju za ginekologiju i akuserstvo JZU Bolnica Trebinje je dana 23.12.2013. godine doniran savremeni aparat histeroskop, pomocu kojeg ce biti znatno unapredjena borba protiv steriliteta.

Ovim aparatom ce oparativna klasicna procedura biti zamijenjena lapaoroskopijom, cime su stvoreni komforniji uslovi za lijecenje steriliteta. Vrijednost aparata je 25.000 KM, a sredstva su obezbijedili kompanija MTEL 15.000 KM, Udruzenje vinara Hercegovine 6.000 KM i 4.000 KM Grad Trebinje Svecanom urucenju aparata prisustvovali su predstavnici ove donacije. Ovom prilikom bolnici Trebinje urucena je zahvalnica za humanost i podrsku koju pruza Udruzenju porodica sa problemom steriliteta "Bebe".

 

06.11.2013. - Otvoreno rekonstrusano odjeljenje Sluzbe za plucne bolesti

Ministar zdravlja i socijalne zastite RS dr Dragan Bogdanic otvorio je 01.11.2013. godine rekonstruisano Odjeljenje za plucne bolesti JZU Bolnica Trebinje. Ovom otvaranju prisustvovali su i predstavnici organizacije UNDP-a.

 

 

 

16.10.2013. - Izvršena rekonstukcija Službe za onkologiju

U JZU Bolnici trebinje izvršena je rekonstrukcija Službe za omkologiju. Uređeno je pet soba sa 12 kreveta, što je dvostruko više nego ranije. Sada pacijenti i medicinsko osoblje imaju znatno bolje uslove za rad i boravak.

 

16.10.2013. - Rekonstrukcija odeljenja za plućne bolesti

Organizacija UNDP je u okviru projekta „Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze“ izvršila je rekonstrukciju Odjeljenja za plućne bolesti. Rekonstrukcija odjeljenja omogućava unapređenje kvaliteta postojećih kapaciteta, u skladu sa preporučenim mjerama kontrole i smjernicama Svijetske zdravstvene organizacije.
Ovim se obezbjeđuju kvalitetniji uslovi hospitalizacije pacijenata oboljelih od tuberkuloze i od ostalih respiratornih bolesti, te bolji uslovi za rad zdravstvenih radnika.

 

2012.

02.06.2012. - Stručni sastanak u organizaciji Društva doktora medicine RS

U Trebinju je 02. 06. 2012. u hotelu „Leotar“ u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske - Podružnica Trebinje, a na inicijativu Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, organizovan stručni sastanak sa temama:

CT angiografija aorte i perifernih grana
Lečenje infiltrativnih tumora mokraćne bešike
Terapijski pristupi u lečenju hroničnog kancerskog bola
Alergijske bolesti
Funkcionalna dijagnostika smetnji centralne koordinacije praćenjem motornog razvoja bebe

Osim stručnih predavanja i druženja sa doktorima iz Istočne Hercegovine, članovi SLD Vojvodine su dvodnevni boravak u našem gradu iskoristili za posjetu kulturno-istorijskim spomenicima i znamenitostima ovoga kraja, kao što su Hercegovačka Gračanica, manastir Tvrdoš, muzej Hercegovine, Turistički savez, Stari grad...

Ljekarima iz Novog Sada izuzetno se dopalo Trebinje, te su izrazili želju da ga posjete još koji put, a da saradnja ljekarskih društava Vojvodine i Hercegovine postane tradicionalna svake godine.

12.07.2012. - Pismo zahvalnosti gospođi Darinki Janković Njegovan

Gospođa Darinka Janković Njegovan, rođena Trebinjka, a živi u Kanadi u gradu Burnabi više od 40 godina, sa svojom porodicom je organizovala donatorsko veče za pomoć Bolnici Trebinje. Njihovo okupljanje bilo je pod pokroviteljstvom 1 Crkveno-školske opštine „Sveti Arhangel Mihailo"
Gospođa Darinka Janković Njegovan okupila je značajan broj naših iseljenika iz čitave Hercegovine i šire, koji su sa oduševljenjem prihvatili da učestvuju u donatorskoj večeri i tu noć je prikupljeno 25.930 kanadskih dolara.
Ta sredstva su namjenski potrošena za kupovinu najneophodnije opreme za funkcionisanje Bolnice. To se odnosi na kupovinu dijelova za ortopedski-hirurški sto, jer je sve više pacijenata iz čitave Hercegovine sa prelomima kostiju, a koji se liječe hirurškim putem. Kupljena je i veš mašina za potrebe vešeraja koja može da pere u jednom obrtu 22 kg veša, a zna se da su ogromne potrebe za higijenom u zdravstvenim ustanovama.
Neizmjernu zahvalnost svi zaposleni u Bolnici upućuju gospođi Darinki i svim dobrim ljudima koji su dio svojih sredstava namijenili za opremanje Bolnice.
U nadi da će biti još ovakvih primjera, a bilo ih je i do sada, kao što je porodica Galeb, odnosno „Fondacija Slobodan i Margaret Galeb" iz Čikaga i Kanadsko-srpsko dobrotvorno društvo „Jovan Dučić" iz Toronta, čiji je predsjednik gospodin Jakov Vico, dugujemo im poštovanje, zahvalnost, želje za dobro zdravlje i da nostalgija za Hercegovinom nikada ne prestane.

Direktorica:

Prim.dr. Zdravka Vreća

 

2011.

15.12.2011. -Nove prostorije Službe za patologiju i citologiju i Službe za sudsku medicinu

Službа zа pаtologiju i citologiju i Službа zа sudsku medicinu Opšte bolnice Trebinje su početkom oktobrа 2011. godine preseljene u nove prostorije. Novi prostor je dobijen nаdziđivаnjem nа već postojeći objekаt prosekture u krugu Bolnice, koji je tаkođe rekonstruisаn.
Službe su opremljene nаjsаvremenijom opremom zа proces rаdа u pomenutim medicinskim djelаtnostimа.
Prostor u kome su se nаlаzile službe bio je izuzetno skučen - 26 m ², а sаdа rаspolаžu sа 93,30 m ², što odgovаrа stаndаrdimа zа pomenute službe.

 

 

15.12.2011. - Održavanje kurs treninga "Stop nasilju u porodici"

Ministаrstvo zdrаvljа i socijаlne zаštite RS je nа osnovu Strаtegije zа borbu protiv nаsiljа u porodici u Republici Srpskoj do 2013. godine, izrаdilo Akcioni plаn zа implementаciju progrаmа i mjerа u okviru svoje nаdležnosti. Akcioni plаn je osnovа zа izrаdu projektа "Implementаcijа аkcionog plаnа zа borbu protiv nаsiljа u porodici".
Tim povodom se u biblioteci Opšte bolnice Trebinje u periodu od 12. 12. 2011. do 16. 12. 2011. godine održаvа kurs trening trenerа zа progrаm "Stop nаsilju u porodici" u cilju reаlizаcije pomenutog projektа Ministаrstvа zdrаvljа socijаlne zаštite RS.
Plаnirаno je dа nа kursu bude prisutno 28 zdrаvstvenih i socijаlnih rаdnikа.
Predаvаči su: dr Amelа Lolić, dr LJubo Lepir, Ankа Šerаnić, Asim Rizvаnović, dr Jаsminkа Vučković, dr Nelа Jаnjić i dr Vedrаnа Komljenović-Antonić.
Ispred Opšte bolnice Trebinje, učesnici ovog kursа su doktori specijаlisti: dr Jаdrаnkа Vlаtković – psihijаtаr, dr Verа Dаbović – hirurg, dr Anа Krunić – ginekolog i dr Biljаnа Bogdаnović – pulmolog.

 

05.06.2011. -U hotelu Leotar održana kontinuirana medicinska edukacija

U prostorijama hotela Leotar u Trebinju održana kontinuirana medicinska edukacija za medicinske sestre/tehničare iz oblasti dijabetologije, u okviru Razvojnog projekta „Diabetes Mellitus 2010-2013“ Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.Predavanje održala Dr Slavica Turanjanin, internista endokrinolog , i radionice, vms Dijana Voković  iz KC Foča. Predavanjima bilo prisutno 47 medicinskih sestara/tehničara  iz svih domova zdravlja (timova Porodične medicine)  iz regije i OB Trebinje.

leotar1

leotar2

leotar3

 

05.06.2011. - Sastanak Koordinacionog komiteta za borbu protiv šećerne bolesti

Od 03.-05 06. 2011. godine na Vlašiću  se održao sastanak Koordinacionog Komiteta za borbu protiv šećerne bolesti u Republici Srpskoj sa predstavnicima Udruženja dijabetičara RS, predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, predstavnicima Fonda RS, u pokroviteljstvu farmaceutske kompanije NovoNordisk . Predavanje na temu „Upravljanje promjenama“ održala dr Amela Lolić, zamjenica ministra zdravlja RS.Rezultate rada  „Udruženja Dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica-Trebinje“ prezentovali gospodin Zoran Mirdinja , sekretar Udruženja i Dr Slavica Turanjanin, regionalni koordinator za Dijabetes u regiji Trebinje u Razvojnom projektu „Diabetes Mellitus 2010-2013“ Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

vlasic1

vlasic2

 

19.03.2011. - KONKURS - za popunu upražnjenog radnog mjesta specijalista pedijatar

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Specijalista pedijatar ................................ 1 izvršilac

Pored opštih uslova predvidenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- VSS završen Medicinski fakultet;

- završena specijalizacija iz pedijatrije

- najmanje dvije godine rada u struci kao specijalista pedijatar;

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu:
Opšta bolnica Trebinje
ul. Dr. Levija 2
Trebinje

Direktorica,

Prim. dr Zdravka Vreća

 

15.03.2011. - OBAVJEŠTENJE - Škola astme

Poštovаni,
Obаvještаvаmo vаs dа je "Astmа školа zа odrаsle pаcijente" održаnа u prostorijаmа Odjeljenjа zа pulmologiju Opšte bolnice Trebinje u trаjаnju od dvа dаnа.
Tom prilikom su pulmolozi dr Dušаnkа Mićunović Jovаnović i dr Biljаnа Bogdаnović objаsnile ciljeve spomenute škole, među kojimа su i to dа se oboljeli od аstme više informišu o svojoj bolesti, te uzrocimа njenog pogoršаnjа i nаčinu prevencije.
Polаznici škole su bili upoznаti sа korištenjem mjerаčа vršnog protokа (Pik Floumetar), spirometrijom, pumpicаmа (dozirаnim аerosolimа), аstmа – kontrol testom, kаo i sа vježbаmа disаnjа i relаksаcije.
Odziv pаcijenаtа je bio veliki; školа je održаnа po principu interаktivne nаstаve, pаcijenti su sаmi izvršili testirаnje i utvrdili dа li je njihovа bolest kontrolisаnа.
Objаšnjeno im je kаko sаmi dа prepoznаju pogoršаnje bolesti i kаko dа reаguju. Nа tаj nаčin oni su аktivni učesnici u svom liječenju.
Bilo je veliko interesovаnje roditeljа čijа djecа boluju od аstme, tаko dа se plаnirа održаti školа аstme zа djecu.
Edukаtivnа predаvаnjа zа doktore porodične medicine će se održаti u drugoj polovini mаrtа sа temom: "Astmа i HOBP. Predаvаči će biti prof dr Mirko Stаnetić, prim. Dr Zdrаvkа Vrećа i dr Mirа Ivаnović.

 

15.03.2011. - KONKURS - za popunu upražnjenog radnog mjesta specijalista oftalmolog

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

1. Specijalista oftalmolog ................................ 1 izvršilac

Pored opštih uslova predvidenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- VSS završen Medicinski fakultet;

- završena specijalizacija iz oftalmologije;

Radnik se prima na rad na neodređeno vrijeme i biće stambeno obezbjeđen.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu:
Opšta bolnica Trebinje
ul. Dr. Levija 2
Trebinje

Direktorica,

Prim. dr Zdravka Vreća

 

01.03.2011. - Zahvalnica - Srpsko dobročinsko društvo "Jovan Dučuć" Toronto

Dana 18. 02. 2011. godine u Opštu bolnicu Trebinje je stigla medicinska oprema za operacione sale u vrijednosti 22.000 KM. Donator ove opreme je Srpsko dobročinsko društvo „Jovan Dučić“ iz Toronta, Kanada (Canadian Charitable society „Jovan Ducic“, 1211-511 The West Mall, Toronto M9C 1G5, Kanada) na čelu sa predsjednikom Društva gospodinom Jakovom Vicom.
Ovo nije prvi put da Društvo „Jovan Dučić“ iz Kanade pomaže Opštoj bolnici Trebinje. Veliki je značaj pomenute donacije za Opštu bolnicu Trebinje, odnosno za pacijente iz cijele Istočne Hercegovine, a i šire. Oprema će se koristiti u svim hirurškim granama: opšta hirurgija, ortopedija, ginekologija, urologija, otorinolaringologija...
Ovim putem se najiskrenije zahvaljujemo humanim ljudima iz Srpskog dobročinskog društva i gospodinu Jakovu Vicu, u ime Opšte bolnice Trebinje i u ime pacijenata kojima će ova oprema koristiti.

Uz iskrene želje za dobro zdravlje i uspjeh u radu, srdačno ih pozdravljamo!

S poštovanjem,

Direktorica Opšte bolnice Trebinje,
Prim. dr Zdravka Vreća

 

14.02.2011. - Bolnica u Trebinju ocijenjena visokom ocjenom

Prosječna ocjena za 2010.godinu Opšte bolnice Trebinje iznosi 4,5 pokazuje godišnji izvještaj Fonda zdravstvenog osiguranja RS o izvršenoj kontroli i dnevnim obilascima pacijenata na bolničkom liječenju.

Budući da pacijenti ocijenjuju uslove liječenja, kvalitet usluge, ljubaznost osoblja i organizaciju konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite ocjenama od jedan do pet, procjena godišnja ocjena od 4,5 nedvojbeno pokazuje da su pacijenti zadovoljni radom ove zdravstvene ustanove i da nisu imali većih primjedbi ni na jedan od ocijenjenih segmenata.

Od navadenih segmenata u toku cijele prošle godine pacijenti su najviše ocjene davali za ljubaznost osoblja Bolnice Trebinje, i to gotovo svakog mjeseca je taj segment ocjenjen najvišom ocjenom pet. Za uslove liječenja u ovoj zdravstvenoj ustanovi pacijenti su takođe davali izuzetno visoke ocjene.

Zahvaljujući naporima i zalaganju menadžmenta Bolnice Trebinje, uslovi i kvalitet rada ove ustanove iz godine u godinu su sve bolji.

Primjera radi, ocjena ove bolnice za mjesec decembar prošle godine iznosila je 4,70 i to: zadovoljstvo odnosom osoblja ocijenjeno je ocjenom pet, zadovoljstvo uslovima liječenja 4,67 ; KCZ u bolnici ocjenom 4,83 i kvalitet usluge ocjenom 4,29.

Podsjećamo vas, Fond je u 2008. godinu započeo aktivnost kontrole uslova liječenja u bolnicama, kao i domovima zdravlja. Kontrole se vrše svkodnevno, a u toku prošle godine ukupno je u bolnicama anketirano 24,141 pacijent. Pitanja iz upitnika za bolničke pacijente odnose se na četiri segmenta: uslovi liječenja, kvalitet usluge (dostupnost lijekova, informacija i slično), ljubaznost osoblja i organizacija konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite.

U odnosu na period kada je započeta ova aktivnost, uslovi liječenja su značajno poboljšani u svim bolnicama. Za razliku od ranijih godina, kada su pacijenti kupovali gotovo sve, sada imaju gotovo sve što im je neophodno za vrijeme bolničkog liječenja.

Služba za odnose sa javnošću

 

 

20.01.2011. - Izvještaj o realizaciji humanitarne akcije "Samo ozdravi mi ti"

UG "Sva djeca svijeta" u sklopu planiranih aktivnosti za 2010.godinu je organizovalo humanitarnu akciju "Samo ozdravi mi ti" a prikupljena sredstva su namijenjena za liječenje kao i za stvaranje ugodnijeg ambijenta djeci oboljeloj od karcinoma u RS.

Humanitarna akcija je trajala od 01.septembra do 10. oktobra a sve u sklopu obilježavanja "Dječije nedelje" prva sedmica oktobra mjeseca (UNICEF).

Tokom realizacije ove humanitarne akcije prikupljeno je 35.000 KM od čega pozivom na humanitarni broj 1415 građani su donirali 30.000 KM dok je RTRS za ovu akciju donirala 5.000 KM.

UO UG "Sva djeca svijeta" donio je odluku da dio doniranih sredstava dodijelimo:

KC Foča - 10.000 KM

KC Banja Luka - 15.000 KM

Bolnicama u RS - paket opreme za dječiji dnevni boravak

Oprema za dječiju igraonicu:

 1. TV prijemnik Elit 84cm
 2. Muzička linija
 3. DVD player Panasonic
 4. Didaktičke igračke
 5. Dječije pidžame 10 kom.

 

2010.

10.03.2010. - Saopštenje za javnost Upravnog odbora

Dana 05.03.2010. godine održan je sastanak Upravnog odbora Opšte bolnice Trebinje. Razmatrana je, izmedu ostalog, i Informacija o poslovanju Opšte bolnice u 2009. godini sa osnovnim finansijskim pokazateljima i pokazateljima obima rada . Tom prilikom je zakljuceno da su rezultati poslovanja , kako finansijski, tako i oni koji odražavaju obim i kvalitet rada veoma pozitivni i odražavaju trend uspješnog ostvarivanja osnovnih ciljeva zacrtanih u Strategiji razvoja sekundarne zdravstvene zaštite i sprovodenja tako preuzetih reformskih procesa u Opštoj bolnici Trebinje.

Osnovni pokazatelji koji ilustruju ove cinjenice su:

 1. U toku 2009. godine na odjeljenjima Opšte bolnice je lijeceno ukupno 5858 pacijenata, koji su ležali ukupno 39.287 BO dana ( prosjecno zadržavanje na odjeljenjima je iznosilo 6,7 dana , a prosjecan standard iznosi 9 dana ).To znaci da je uspješno sprovoden trenda smanjenja dužine ležanja, što je dovelo do ušteda na svim nivoima, a nije uticalo na kvalitet zdravstvene zaštite.
 2. U svim ambulantama konsultativno specijalisticke zaštite je izvršeno ukupno 46.014 pregleda što je više za 10 % u odnosu na prethodnu godinu.
 3. Ukupno ostvareni prihodi su veci za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a ukupno ostvareni rashodi manji za 7 % ( rezultat štednje na svim nivoima) , što je dovelo do pozitivnog finansijskog poslovanja.
 4. Prosjecna neto plata po zaposlenom je iznosila 1.090 KM i redovno je isplacivana uz uredno izmirivanje svih zakonskih obaveza .

Upravni odbor je zakljucio da ovakvi finansijski pokazatelji predstavljaju nastavak trenda pozitivnog poslovanja posljednjih godina, što je rezultat angažovanja menadžmenta Ustanove kao i svih zaposlenih radnika koji su prihvatili i sprovode osnovne ciljeve politike kvaliteta Ustanove i osnovne ciljeva zacrtane u Strategiji razvoja bolnicke zdravstvene zaštite u narednom periodu.

Rezultati ovakvog rada su vec vidljivi kroz povecan obim i raznovrsnost usluga, veci kvalitet i zadovoljstvo pacijenata iskazano u sprovedenim anketama.

Upravni odbor je donio odluku o prihvatanju donacije Vlade i Ministarstva zdravlja u slijedecoj opremi: 1 mamograf,1 UZ aparat, 1 UZ kardiološki aparat,1 RTG aparat, 2 aparata za anesteziju, 1 respirator . Doniran je i 1 CT aparat koji treba da stigne uskoro.

 

Upravni odbor Opšte bolnice Trebinje

 

 

19.03.2010. - Prvi put iz pupčane vrpce novorođenčeta uzeta krv iz matične ćelije

Po prvi put u Trebinju na ginekološko-akušerskom odjeljenju Opšte bolnice Trebinje iz pupčane vrpce novorođene bebe uzeta je krv iz matične ćelije. Kako je istakao načelnik ginekološko akušerskog odjeljenja primarijus Branislav Kozić ćelije koje se prilikom rođenja djeteta izvlače iz pupčane vrpce i čuvaju se uz pomoć specijalne krio-metode uskoro ce moći da spasu živote milonima ljudi širom planete.

Primarijus Kozić je rekao da je proces prikupljanja matičnih ćelija potpuno bezbolan i bezopasan jer se matične ćelije uzimaju odmah po rođenju djeteta, a naučnici su utvrdili da čak četiri generacije iz jedne porodice mogu da se liječe matičnim ćelijama novorođenčeta.

Uz pomoć matičnih ćelija sada je moguće izliječiti više od 75 teških i donedavno neizlječivih bolesti. Medu bolestima koje se liječe su maligna oboljenja, prije svega leukemija, zatim poremećaji krvi, urođeni poremećaji i poremećaji imuniteta.

 

15.11.2010. - Obilježena Krsna slava sveti vrači Kozma i Damjan

Juce je u Opštoj bolnici Trebinje obilježena Krsna slava sveti vraci Kozma i Damjan. Ovoj svecanosti prisustvovali su brojni gosti iz t rebinjskih preduzeca i ustanova.

Prim.dr Zdravka Vreca, direktor Opšte bolnice Trebinje je tom prilikom naglasila:

„Zadovoljstvo mi je da mogu da vas pozdravim u ime svih zaposlenih u Opštoj bolnici i u svoje licno ime i zahvalim što ste došli da zajedno proslavimo našu Krsnu slavu Sv. Kozmu i Damjana i podijelite radost sa nama.

Pošto mi je povjeren i drugi mandat da rukovodim bolnicom, osjecam potrebu da vas ukratko upoznam o radu u protekle cetiri godine.

Na osnovu strateškog plana razvoja bolnice, odredili smo najvažnije ciljeve i sa ponosom mogu da kažem da smo ih i realizovali. U tome su nam pomogli: Ministarstvo zdravlja, Fond ZO RS, lokalna zajednica, Eparhija zahumsko-hercegovacka i pojedina preduzeca iz naše opštine.

Cilj svih zaposlenih je bio da se nademo na putu zajednickog interesa, vodeni istom politikom, politikom da se pruži što kvalitetnija zdravstvena zaštita u našoj bolnici. Zadatak nam je bio modernizovati postojece kapacitete i unaprijediti dijagnosticke i terapijske procedure. Navesti cu najvece investicije cija vrijednost iznosi blizu 7 miliona maraka:

 • modernizacija centralne sterilizacije
 • otvaranje i opremanje onkološkog odjeljenja
 • otvaranje i opremanje jedinice za intenzivno lijecenje bolesti srca
 • proširenje i opremanje službe za Rtg, CT i UZ dijagnostiku
 • opremanje odjeljenja za intenzivno lijecenje i reanimaciju
 • opremanje službe za laboratorijsku dijagnostiku
 • opremanje gastroenterološkog kabineta
 • opremanje kardiološkog kabineta
 • opremanje EEG kabineta
 • uredenje i opremanje odjeljenja za hirurške bolesti
 • opremanje i proširenje službe za kožne bolesti
 • rekonstrukcija i opremanje bolnicke kuhinje
 • rekonstrukcija i opremanje servisa za pranje i održavanje veša
 • opremanje i drugih odjeljenja sa nešto manjim ulaganjima (urologija, patologija, pulomologija, pedijatrija, ORL)
 • obnova voznog parka
 • rekonstrukcija centralnog grijanja
 • razvoj informacionog sistema

Završili smo sve aktivnosti u projektu „Uljepšajmo porodilišta u RS“, gdje smo stvorili izuzetno lijep ambijent u kome borave naše porodilje, gdje se raduju svom potomstvu uz veliku pažnju našeg osoblja.

Veliki akcenat je dat na usavršavanje kadra, tako da je bilo ili je još na specijalizaciji ili subspecijalizaicji 23 doktora.

Pred nas su postavljeni visoki ciljevi od strane Ministarstva zdravlja, a i naši pacijenti su sve zahtjevniji, tako da se od medicinskih sestara i tehnicara traži da su na visini svog zadatka, da se odlikuju izuzetnom požrtvovanošcu, ljubaznošcu, angažovanošcu, posvecenosti i njezi pacijenata.

Napravljen je plan daljih aktivnosti, pa vec ove godine pocinje izgradnja službe za patologiju i službe za sudsku medicinu. Slijedece godine pocinje izgradnja i opremanje dijaliznog centra. Uradeno je idejno rješenje za proširenje i uredenje vec postojeceg prostora u bolnici. Slijedi i sertifikacija i akreditacija bolnice.

Sa svojim strucnim i vrijednim kolegama nadamo se da ce slijedece godine biti još uspješnije i stabilnije.

Svjesni smo koliko pojedinacno vrijedimo, ali zajedno možemo postici još i više.

Još jednom, dugujem vam veliku zahvalnost, želim vama i vašim porodicama dobro zdravlje i uspjeh u životu“.

D i r e k t o r,  

Prim.dr Zdravka Vreca s.r.

 

18.11.2010. - Renovirano trebinjsko porodilište

Pomoćnik ministara zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS Amela Lolić posjetila je danas trebinjsko porodilište gdje je promovisala projekat „Uljepšajmo porodilišta u RS“. Ovim projektom obuhvaćeno je renoviranje svih porodilišta u Republici Srpskoj, a u okviru njega renovirano je i trebinjsko porodilište. Lolićeva je prilikom posjete porodilištu ocijenila da je rad u njemu dobar, te da se osoblje trudi da ispoštuje sve zahtjeve moderne medicine.

Porodilište je odlično, osoblje se trudi, ali još ima mjesta da se neke stvari usavrše. Ja uvijek volim ostaviti prostora da se nešto popravi, jer ako kažete da je nešto savršeno, onda ljudi više ne teže ka usavršavanju. Ljudi su se ovdje uvijek, odkada ja dolazim u ovo porodilište, veoma trudili, a tako je i sada, rekla je Lolićeva.

U okviru projekta „Uljepšajmo porodilišta u RS“ u trebinjsko porodilište uloženo je oko 100.000 KM. Za sobe na ovom odjeljenju trebinjske bolnice obezbjeđen je novi namještaj, zatim sala za prirpemu i soba za rodbinu, a sredstva je najvećim dijelom obezbjedilo resorno
ministarstvo, dok je ostatak novca dala Opšta bolnica Trebinje i jedno trebinjsko preduzeće kao donaciju.
I pored toga što su uslovi u trebinjskom porodilištu bolji, Hercegovci se sve manje odlučuju na začetak djece, pa se iz godine u godinu broj novorođenčadi u ovoj regiji smanjuje.

 

17.12.2010. - Bolnica u Trebinju adekvatno opremljena

Ministar zdravlja u Vladi RS Ranko Škrbić posjetio je danas Opštu bolnicu Trebinje i tom prilikom istakao da je nabavkom nove opreme značajno popravljen nivo usluga, te proširene mogućnosti koje ova bolnica može da pruži.
„Kroz program Koreje koji se ovih dana u potpunosti završava, sve bolnice u RS dobile su prema specifikaciji opremu koja im je nedostajala. Opšta bolnica Trebinje dobila je opremu u ukupnoj vrijednosti od oko 3 miliona KM. U pitanju su nasavremeniji CT aparat, novi rendgen aparat, mamograf, dva ultrazvučna aparata, aparati za anesteziju, sve ono što je itekako bilo potrebno ovoj bolnici,“ rekao je Ranko Škrbić.
On je dodao da je Ministarstvo zdravlja u Vladi RS kroz jedan drugi program dodatno uradilo opremanje labaratorije.
„Vrijednost opreme koja je stigla za labaratoriju Opšte bolnice Trebinje iznosi oko 250.000 KM,“ kazao je Škrbić. On smatra da je trebinjska bolnica sada adekvatno opremljena što se tiče labaratorijske i rendgenske dijagnostike.
„Što se tiče labaratorijske i rendgenske dijagnostike, ovoj bolnici mogle bi pozavidjeti i neke druge velike bolnice na sadržaju i kvalitetu opreme,“ istakao je Škrbić.
Direktorica Opšte bolnice Zdravka Vreća složila se sa ocjenom ministra Škrbića da je ova ustanova dobro opremljena i najavila da će skoro biti realizovan još jedan projekat.
„Uskoro ćemo dobiti i jedan rendgen sa C-lukom koji će koristiti u operacionoj sali i parat koji će mjeriti gustinu kostiju i mislim da će bolnica tada biti u potpunosti kompletirana što se tiče dijagnostičke opreme. Što se tiče kadrova, trenutno imamo par ljekara koji su na specijaliziji i subspecijalizaciji,“ rekla je Zdravka Vreća.

 

2009.

14.12.2009. - Nabavljen novi imunohemijski analizator

Opšta bolnica Trebinje je nabavila novi imunohemijski analizator Cobas E 411.

To je potpuno automatizovan analizator za razlicita imunohemijska ispitivanja – koristi metodu mjerenja – elektrohemiluminiscencija.

Brzina rada je 86 testova na sat. Radi se široka paleta hormona i tumor markera.

                 
              
                 

 

05.12.2009. - Nabavljeno novo sanitetsko vozilo

Opšta bolnica Trebinje je u novembru ove godine nabavila novi sanitetski automobil marke Peugeot.

Automobil je opremljen savremenom medicinskom opremom za eventualne intervencije u toku transporta pacijenata.

                 
         
                 

 

02.12.2009. - Otvoren centar za rehabilitaciju žrtava torture

Centar za rehabilitaciju žrtava torture Trebinje počeo je sa radom 1.12.2009. godine u sklopu projekta "Sveobuhvatni program rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini" koji sprovodi organizacija IAN (Međunarodna mreža pomoći www.ian.gov.rs) u partnerstvu sa Opštom bolnicom Trebinje i Domom zdravlja u Milićima.

Projekat je počeo 1.decembra 2008. godine i usmjeren je na pružanje sveobuhvatne psihoterapeutske, psihosocijalne i pravne pomoći osobama koje su preživljavale torturu i njihovim porodicama. U toku ovog trogodišnjeg projekta usluge se pružaju u okviru IAN centra za rehabilitaciju žrtava torture u Beogradu, a od decembra ove godine i u dva specijalizovana centra koja su zahvaljujući projektu formirana u okviru dvije partnerske organizacije u BiH, u Domu zdravlja u Milićima i u Opštoj bolnici Trebinje. Ova dva centra su adekvatno opremljena, a profesionalci koji su uključeni u rad su prošli specijalizovanu stručnu obuku na polju psihijatrijske, medicinske i pravne pomoći žrtvama bilo ratne ili policijske torture.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i od strane Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih nacija za žrtve torture.

Zahvaljujući projektu ljudi koji su preživjeli torturu u logorima tokom ratova na teritoriji bivše Jugoslavije tokom devedesetih. članovi njihovih porodica, kao i sadašnje žrtve policijske torture i nečovječnog postupanja u Srbiji i BiH, dobijaju neophodne usluge i pomoć kako bi što uspješnije prebrodili posljedice koje na fizičko i mentalno zdravlje ostavlja tortura. Pored ovoga, kroz projekat nastojimo da podignemo svijest opšte javnosti i donoslilaca odluka u BiH i Srbiji o pitanjima vezanim za torturu.

Na konferenciji za novinare koja je održana povodom otvaranja Centra koja je održana u ponedeljak 30.11.2009.godine u okviru Centra koji se nalazi u zgradi Opšte bolnice Trebinje govorili su:

 1. Zdravka Vreća, Direktorica Opšte bolnice Trebinje
 2. Jelena Bakalić, Direktorica projekta, Međunarodna mreža pomoći
 3. Rajko Ćapin, Načelnik odjeljenja za boračko invalidska pitanja Opštine Trebinje
 4. Vukan Kovač, Predsjednik Udruženja logoraša Trebinje

 

28.10.2009. - Saopštenje Upravnog odbora Opšte bolnice Trebinje

Povodom posljednjih saopštenja iznešenih u medijima, Upravni odbor Opšte bolnice Trebinje na sjednici održanoj 21.10.2009. godine je analizirao aktuelno stanje u Opštoj bolnici Trebinje i donio slijedeće

ZAKLJUČKE:

 1. Usluge laboratorijskih pretraga u Opštoj bolnici Trebinje naplaćuju se po Cjenovniku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
 2. Za usluge tercijarnog nivoa koje Opšta bolnica Trebinje ne ugovara sa Fondom (tumorski markeri i hormonski status), cijena se formira posebnom odlukom Upravnog odbora. Pri formiranju cijene uzima se u obzir cijena potrebnih reagenasa.
  Za prvih devet mjeseci 2009. godine urađeno je 6307 analiza, za šta je od pacijenata naplaćeno 55.865,00 KM, a samo za kupovinu reagenasa je uloženo 63.459,00 KM.
  Napominjemo da pacijentima koji imaju potrebnu dokumentaciju da boluju od karcinoma nisu naplaćivani tumorski markeri.
  Upravni odbor je zaključio da uvođenjem novih laboratorijskih analiza (tumorski markeri i hormoni) Opšta bolnica Trebinje nije ostvarila nikakav ekonomski interes, a kamo li da su „trebinjski građani opljačkani“.
 3. Zaključeno je da je uvođenje novih dijagnostičkih metoda i medicinskih procedura u interesu građana Trebinja i regije, te se nadamo da se iznošenje proizvoljnih informacija neće u budućnosti nastaviti.
 4. Menadžment Opšte bolnice Trebinje je otvoren za sve argumentovane primjedbe, a posebno pozivamo građane da eventualne slučajeve korupcije prijave, o čemu će se u skladu sa Zakonom preduzimati mjere.

Upravni odbor Opšte bolnice Trebinje

 

 

15.09.2009. - KONKURS za izbor kandidata za specijalizacije

Opšta bolnica Trebinje raspisuje KONKURS za izbor kandidata za specijalizacije iz sledećih grana medicine:

1. Otorinolaringologije

2. Pedijatrije

3. Urologije

4. Anesteziologije sa reanimacijom

5. Neurologije

 

Preuzmite kompletan tekst konkursa

Tekst konkursa Dokument (Microsoft Word, 8Kb)
     
     

 

07.09.2009. - Obavještenje o aktivnostima na Projektu "Dijabetes melitus"

Sporazumom o saradnji, zaključenim između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i NovoNordisk A/S, dana 15.oktobra 2007. godine u Banja Luci, obezbijeđena su sredstva za nastavak realizacije Razvojnog projekta Dijabetes melitus u RS.

Ciljevi navedenog Projekta za period 2007-2009 podrazumijevaju: unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj, unapređenje dijabetološke službe u RS kao i unapređenje dijagnostičkih i terapijskih procedura u RS.

U okviru realizacije postavljenih ciljeva kroz projektne aktivnosti izvršena je nabavka opreme za klinike interne medicine i pedijatrije, bolnice i kliničke centre Republike Srpske.

Dana 05.09.2009. u 12.00 časova na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Banja Luka, na zvaničnoj ceremoniji dodjeljivanja opreme, iz Opšte bolnice Trebinje prisustvovala je Turanjanin dr Slavica reginalni koordinator za dijabetes melitus. Tom prilikom je u ime Opšte bolnice Trebionje preuzela doniranu opremu:

- infuzomat

- vaga sa visinomjerom

- frižider za čuvanje insulina

- aparat za mjerenje krvnog pritiska

- glukometar

-fleksibilni centimetar

 

14.08.2009. - Saopštenje Upravnog odbora

Upravni odbor Opšte Bolnice Trebinje je na 29. sjednici održanoj 13.08.2009. godine razmatrao Informaciju o poslovanju Opšte bolnice Trebinje za period januar-juni 2009.godine.

Konstatovano je da je Opšta Bolnica Trebinje ostvarila pozitivan finansijski rezultat. Ukupni prihodi u ovom periodu povećani su za 19%, dok su rashodi smanjeni za 8%. Redovno se izmiruju obaveze za poreze i doprinose kao i plate zaposlenim.

Razmatrajući obim i kvalitet rada, zaključeno je da je broj liječenih pacijenata ostao na prošlogodišnjem nivou, a dužina liječenja je smanjena na 6,4 dana.

Znatno se povećao broj složenih dijagnostičkih procedura i usluga liječenja, kao i smanjen broj odlazaka na liječenje u druge zdravstvene ustanove.

Takođe, u junu je izvršena kontrola od strane Fonda zdravstvenog osiguranja RS o zadovoljstvu pacijenata. Tom prilikom Opšta bolnica Trebinje je ocijenjena sa ukupnom prosječnom ocjenom 4,7.

 

Upravni odbor Opšte bolnice Trebinje

 

13.04.2009. - Trebinjski ljekari dobili zvanje "Primarijusa"

Dr Zdravka Vreća, spec.pulmolog i Dr Srdan Lugonja, spec.ginekolog dobili su zvanje primarijusa. Svečana dodjela ovih zvanja obavljena 07.04.2009. godine u Banja Luci, na svjetski Dan zdravlja, a dodijelio ih je Prof.dr. Ranko Škrbić, ministrar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

 

16.03.2009. - Obavještenje za pacijente oboljele od psorijaze

Obavještavamo pacijente oboljele od psorijaze da će se prvi sastanak Udruženja psorijatičara podružnice Trebinje održati u ponedeljak 23.03.2009.godine u 17:00 časova u prostorijama Službe za kožne bolesti OB Trebinje. Cilj udruženja je da oboljelima olakša liječenje o život sa psorijazom.

Pozivaju se svi oboljeli od psrijaze da obavezno prisustviju ovom sastanku radi registracije, učlanjenja, edukacije, i rješavanja problema u vezi sa bolešću. U udruženje se mogu učlaniti i druga lica koja imaju interes i želju za humanitarnim radom.

Sva ostala obavještenja možete dobiti na telefon predsjednika podružnice Istočne Hercegovine Trebinje Perotić dr Dubravke, specijaliste dermatovenerologa broj 059/223-755 lokal 53.

 

13.02.2009. - OBT ukjljučena u projekat preko međunarodne mreže pomoći

Opšta bolnica Trebinje je preko IAN - Međunarodne mreže pomoći uključena kao partnerska organizacija u projektu Sveobuhvatni program rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i BiH.

 

Prilog 1 - Saopštenje za javnost Medunarodne mreže pomoci od 08.12.2008.godine

 

22.01.2009. - U OBT ukinute liste čekanja

U Opštoj bolnici Trebinje ukinute su liste čekanja. Pacijenti mogu doći radi vađenja laboratorijskih nalaza radnim danima od 7 do 21 čas.

 

2008.

06. 07. 2008.

Opštu bolnicu Trebinje posjetio je Ministar zdravlja Dr.Ranko Škrbić i tom priliko otvorio savremenu koronarnu jedinicu na Internom odjeljenju Opšte bolnice Trebinje.

 

29. 05. 2008.

U Opštoj bolnici Trebinje započeo je projekat unapređenja zdravstvenog sektora, koji predvodi firma “Bonex inžinjering” iz Beograda u organizaciji Ministarstva zdravlja RS.

Cilj projekta je profesionalni razvoj direktora bolnice  i Domova zdravlja i rukovodilaca srednjeg nivoa upravljanja u bolnicama.

Projekat će trajati šest godina.

 

27.05.2008.

Opštu bolnicu Trebinje juče je posjetilo 28 studenata pete godine Medicinskog fakulteta  Foča. Oni su  sa svojim mentorima  doc.dr Sinišom Ristićem i Tepavčević dr Natašom  proveli jedan radni dan na odjeljenjima i službama  naše zdravstvene ustanove, i tom prilikom upoznali se sa organizacijom rada bolnice,dijagnostičkim i terapijskim procedurama koje se u istoj sprovode. 

Ova posjeta  organizovana je u sklopu provođenja  aktivnosti  plana i programa  studenata ovog  fakulteta, kojom prilikom su njihovi mentori izrazili želju da dio nastavne aktivnosti provedu u Opštoj bolnici Trebinje.

 

 

08.08.2008.

U Opštu bolnicu Trebinje 21.04.2008. godine stigla je donacija fondacije Hemofarm Vršac.

Donirani su sledeći aparati:

- Vakum aspirator

- Tobi električni aspirator

- Digitalna vaga za bebe

- CTG aparat

- Pulsni oksimetar N65 i punjač

- Infuziona pumpa INFUSOMAT ims (English)

 

 

07.05.2008. 

Novo radno vrijeme Opšte bolnice Trebinje.

I smjena 07h - 15h

II smjena 15h - 21h

Za RTG, Patologiju i Onkologiju važi sledeći raspored:

I smjena 07h - 13h

II smjena 13h - 19h

 

 

14.04.2008.

Dr. Ružica Kravljanac, pedijatar, neurolog, iz Beograda pregledala je 12. 04. 2008. godine u Opštoj bolnici Trebinje djecu sa neurološkim oboljenjima, djecu oboljelu od epilepsije  kao i djecu sa  posebnim potrebama koja imaju neurološke  tegobe.

Doktorka će dolaziti svaka tri mjeseca. Pregledi će se obavljati u Kabinetu  za EEG.

Za sve informacije i zakazivanje pregleda javiti se Dr. Ljiljani Buha.

Uprava Opšte bolnice Trebinje omogućila je visokospecijalističke preglede djece oboljele  od neuroloških oboljenja, prevashodno epilepsije što je mnogo komfornije ne samo zbog materijalnih troškova, nego i zbog fizičkih ograničenja djece ometene u razvoju.

 

 

03.03.2008.

Opštu  bolnicu Trebinje posjetili su Ministar zdravlja i socijalne zaštite Prof.dr.Ranko Škrbić i Direktor Fonda zdrastvenog osiguranja RS Goran Kljajčin. Održan je sastanak sa načelnicima odjeljenja  na  kome  je razmatrana trenutna  situacija u Opštoj bolnici Trebinje. U narednom periodu potrebno je povećati produktivnost rada, takođe u cilju stvaranja što kvalitetnije  i efikasnije bolnice izvršice se nabavka potrebne medicinske opreme , rekonstrukcija i dogradnja opšte bolnice Trebinje kao i edukacija kadra.

 

 

28.02.2008.

Održano je predavanje  Primjena  magnetne resonance u neurologiji i ostalim oblastima medicine   u prostorijama hotela Leotar. Predavanje je održao Docent Duško Kozić. Predavanje je privuklo veliku pažnju doktora medicine iz Trebinja,  Bileće,Gacka, Berkovića, LJubinja ,Foče, Nevesinja. Nakon predavanja firma MEDICOM je predstavila svoju aparaturu uređaje za digitalizaciju  snimaka u radiologiji.