Saopštenja za javnost

+387 (59) 223-755

Preuzimanje uloge direktora ustanove 2006. godine u izuzetno teškoj situaciji u kojoj se tada nalazila Bolnica Trebinje, sa malim brojem usluga, sa niskom produktivnošću, sa lošom finansijskom situacijom, sa izuzetno starom opremom, sa lošom infrastukturom je bilo izazov da temeljno pristupim problemima uz svoje znanje i sposobnosti, kao i uz znanje, sposobnosti i vještine svojih saradnika, čime sam otvorila vrata novim mogućnostima u našoj Bolnici. Radno mjesto Direktora zahtijeva visok učinak, sposobnost komunikacije, razumijevanje za sofisticiranu opremu, kreativno mišljenje, donošenje odluka, rješavanje problema, sposobnost da se uči, određivanje ciljeva i uočavanje prepreka, iznalaženje alternativa, uz maksimalnu odgovornost cilj se i postigao...

Primarnu odgovornost za rješenje svih problema koji su zatečeni, nosi Direktor, te sam se tako i ponašala – da kvalitet u svim segmentima u Bolnici počinje od rukovodstva, da se principi pružanja sigurnih i kvalitetnih usluga definišu na nivou Uprave ustanove, a potom i realizuju po organizacionim jedinicama. Ovo je vrlo složen posao jer je ustanova morala da prođe kroz niz promjena od primjene normativnih akata, sistematizacije, edukacije, opremanja pa i do sertifikacije.

„Zadaci započeti dobro, vjerovatno imaju i dobre završetke.“

Ovim putem iznosim kraću analizu unutrašnjeg stanja JZU Bolnica Trebinje, povlačenjem paralele između zatečenog stanja 2006. godine, kada sam imenovana na mjesto direktora odlukom Vlade RS i sadašnjeg stanja.

> NASTAVAK ČITANJA - PDF

INFO

Posjete: 15:00 - 16:30
Hitna pomoć: 124  0/24
Telefon: +387 (59) 223-755

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju preko naše kontakt strane.

Kontakt