Saopštenja za javnost

+387 (59) 223-755

 

I  Radno mjesto:

1. specijalista interne medicine - kardiolog ............................... 1 izvršilac,

2. specijalista - dermatovenerolog  ................................................ 1 izvršilac.

 

II  Uslovi za prijem:  

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove: 

 

Za kardiologa:

- završen medicinski fakultet;

- položen stručni ispit za zvanje doktora medicine;

- položen subspecijalistički ispit iz kardiologije;

- važeća licenca od strane Komore RS;

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika;

 

Za dermatovenerologa:

- završen medicinski fakultet;

- položen stručni ispit za zvanje doktora medicine;

- položen specijalistički ispit iz dermatovenrologije;

- važeća licenca od strane Komore RS;

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika;

 

III Potrebna dokumentacija

Kandidati trebaju dostaviti:

 

1. Prijavu i svoj CV;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci);

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

4. Uvjerenje o nekažnjavanju;

5. Kopiju lične karte;

6. Ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;

7. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

8. Ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ili subspecijalističkom ispitu;

9. Ovjerena kopija važeće licence izdate od strane nadležne komore doktora medicine;

10. Originalno uvjerenje o  poznavanju jednog stranog jezika;

11. Izvod iz matične knjige vjenčanih, ako je došlo do promjene ličnih podataka o identitetu;  

12. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja naknadno izabrani kandidat.

 

IV Način i rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Nepotpune, neblagovremene i nedopuštene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu:  JZU Bolnica Trebinje, ulica dr. Levija br.2 Trebinje, ili lično  na protokol Pravne službe Bolnice.

O izboru, kandidati će biti  pismeno obavješteni.

INFO

Posjete: 15:00 - 16:30
Hitna pomoć: 124  0/24
Telefon: +387 (59) 223-755

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju preko naše kontakt strane.

Kontakt