JZU Bolnica Trebinje ovim putem obavještava sve zainteresovane da je otvoren konkurs za prijem na puno radno vrijeme za radno mjesto specijaliste ginekologije i akušerstva u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnica Trebinje. Konkurs traje do prijema Ginekologa.

Uslovi za konkurisanje:

- VSS (integrisane studije, 360 ECTS bodova), Medicinski fakultet,

- Završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva,

- Radno iskustvo u bolnicama u trajanju od 3 godine..

Opis radnog mjesta:

- Klinički pregled (prvi i ponovni) žena trudnica, praćenje toka trudnoće i zdravstvenog stanja

  trudnice i ploda; organizuje stručno vođenje porođaja; vođenje spontanog pobačaja sa kiretažom;

  vrše se indicirane operacije u toku porođaja: epiziotomija, revizija duplje materice, manuelna

  ekstrakcija posteljice, ekstrakcija ploda vakuum ekstraktorom ili forcepsom (u sredini i na izlazu

  karlice), unutrašnji okret, perforacija glavice ploda ili dekapitacija carski rez, kiretaža kod

  pospartalnog krvarenja, abdominalna histerektomija kod atoničnog krvarenja i dr.;

- Arteficijalni prekid trudnoće do tri mjeseca; dovršenje inkopletnog pobačaja, do i poslije trećeg

  mjeseca; punkcija plodove vode u dijagnostičke i terapeutske svrhe; zbrinjavanje postpartalnih

  povreda; laporoskopija, dijagnostika i laporskopske operacije; klinički pregled (dojke, unutrašnji 

  ginekološki pregled, kolposkopija i dr.) sa svrhom prevencije raka i drugih oboljenja; citološki

  pregled na malignitet; ordiniranje kontraceptivnih sredstava, aplikacija i ekstrakcija spirale i

  kontrola mehaničkih kontraceptivnih sredstava;

- klinički pregled (prvi i ponovni) žena radi bolesti; utvrđuje se potreba i program dijagnostičkog i

  funkcionalnog ispitivanja, učestvuje u njemu, određuje potreba konsultativnih ili konzilijarnog pregleda,

  cijene nalazi, mišljenja i utvrđuje konačna dijagnoza i način liječenja, a za hirurško liječenje pribavlja se

  pristanak ženeili staratelja žene (izuzev u hitnim slučajevima), određuje premedikacija i vrijeme

  hirurškog zahvata;

- Vrše se ambulantno manje hirurške intervencije; skarifikacija (Ovula Naboti), abrazuju kondilomi

  vulve i vagine, termokoagulacije erozije grlića, biopsije, punkcije i dr.; vrše se intervencije na

  nervnom sistemu genitalnih organa (sekcije i resekcije nerava) i druge hirurške intervencije;

- Vrše se ginekološke hirurške intervencije na vanjskim i unutrašnjim genitalnim organima; vrše

  se konsultativni i konzilijarni ginekološki pregledi i daje pismeno mišljenje; vodi se propisana

  medicinska dokumentacija i evidencija, a neposredno upisuje konačna dijagnoza bolesti, dijagnoza

  kao uzrok smrti i šifra istih;

Vrši se edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnikakao i obavljanje svih drugih poslova iz

  djelokruga rada.

Način prijave:

Vašu prijavu i CV možete poslati na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ili putem pošte na adresu poslodavca, JZU Bolnica Trebinje, dr Levija 2, 89101 Trebinje.

Informacije u vezi sa konkursom možete dobiti na telefon 059/261103.

Konkurs je otvoren do prijema radnika na navedeno radno mjesto.