Misija i vizija

+387 (59) 223-755

JZU Bolnica Trebinje ispunila propisane standarde sigurnosti

u procesu pružanja zdravstvene zaštite i dobila Rješenje o sertifikaciji 

Na obilježavanju krsne slave ove ustanove - Sveti vrači Kozma i Damjan, prim.dr Zdravka Vreća je potvrdila da je Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Srpske nakon procesa ocjenjivanja u 2013. i 2014. godini dodijelila Bolnici Trebinje naziv sertifikovane ustanove.
„Sertifikacijom smo potvrdili potpunu i sveobuhvatnu ispunjenost osnovnih uslova sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Pored sigurnosti pacijenata i zaposlenih, postigli smo dokumentovanje svih radnih procesa, precizno definisali odgovornost zaposlenih, timski rad i dobru komunikaciju, obezbijedili kontinuiranu edukaciju zaposlenih, postupanje u skladu sa etičkim kodeksom, zaštitu životne sredine, ostvarivanje povjerenja korisnika u sistemu zdravstvene zaštite, stvaranje jednakih ili približno jednakih uslova za pružanje usluga zdravstvene zaštite kao u drugim zdravstvenim centrima u Republici Srpskoj.

REŠENJE O SERTIFIKACIJI USTANOVE