Odjeljenje za neurologiju

+387 (59) 223-755

U okviru Odjeljenja za neurologiju organizuje se unutrašnje organizacione jedinice i to:

- Neurološka ambulanta

- EEG kabinet

U okviru Odjeljenja za neurologiju obavljaju se slijedeći poslovi: vrši pregled pacijenata, obrada i liječenje pacijenata na bolničkom odsjeku, odjeljenju, ambulanti - u okviru svoje specijalnosti, obavljaju konsultativno-specijalistički pregledi. Vrši upućivanje pacijenata na druge konsultativne preglede i na stacionarno liječenje. Propisuje, ordinira, prati tok i kontroliše tok ispitivanja, njege i liječenja pacijenata, uključujući i kontrolu aplikacije terapije i analizu efekata iste, analiziraju nalazi i vode istorije bolesti. Pruža hitna medicinska pomoć u akutnim neurološkim stanjima. U okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu nadležnog ljekara iz urgentne službe, koju isti ne može riješiti.

Vrši ekspertiza i vještačenje za ocjenu zdravstvenog stanja. Vodi propisana medicinska dokumentacija i evidencija. Primjenjuju propisane procedure i obavljaju dijagnostičke, kabinetske i terapeutske i druge medicinske procedure po rasporedu rada u skladu sa svojom osposobljenošću. Učestvuje u radu neurološkog konzilija i ljekarskih komisija. Interpretiraju se nalazi, donose zaključci i izvršavaju poslovi opisani za granu medicine kojoj organizaciono pripada. Učestvuje u poslovima zdravstvenog prosvjećivanja i radu u neurološkim kabinetima i savjetovalištima. Obavljaju svi drugi poslovi iz djelokruga svog rada.


U EEG kabinetu se dijagnostikuju sva oboljenja CNSa: vaskulatorna, degenerativna, metabolička, ekspanzivni procesi; dijagnostika epilepsije, svih vrsta glavobolje, povreda glave komocionog i kontuzionog sindroma; poremećaja sna po tipu parasomnija i disomnija kao i drugi poslovi iz djelokruga svog rada.