Odjeljenje za pedijatriju

+387 (59) 223-755

U okviru Odjeljenja za pedijatriju organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

- Odsjek za neonatologiju

- Ambulanta za pedijatriju

U okviru Odjeljenja za pedijatriju obavljaju se slijedeći poslovi: vrše prvi i ponovni klinički pregledi novorođenčadi, dojenčadi, djece i školske djece i omladine; organizuju i vrše prvi i ponovni klinički pregledi dojenčadi, djece, školske djece i omladine sa svrhom imunizacije, sero i hemoprofilakse; organizacija i učešće u zdravstveno-vaspitnom radu, individualno i po grupama sa majkama djece; vrše prvi i ponovni klinički pregledi oboljele i povrijeđene novorođenčadi, djece, školske djece i omladine u ordinaciji, određuje potrebna hospitalizacija ili drugi medicinski tretman; utvrđuje potreba i program dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, učestvuje u njemu, određuje potreba konsultativnih pregleda pacijenata, cijene nalazi i mišljenja, utvrđuje konačna dijagnoza, njega, ishrana i vrši edukacija majki o istoj, kao i liječenje ili rehabilitacija pacijenata; ordinira medikamentozno liječenje i učestvuje u davanju transfuzije krvi, krvnih komponenti i zamjena za krv; vrše konsultativni i konzilijarni ljekarski pregledi i daje pismeno mišljenje; vrši edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prati, unaprijeđuje i primjenjuje medicinske doktrine u skladu sa savremenim stavovima. Obavljaju i svi drugi poslovi iz djelokruga rada.