Odjeljenje za pulmologiju

+387 (59) 223-755

U okviru Odjeljenja za pulmologiju organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

Ambulanta za pulmologiju

Kabineti


- Kabinet za bronhoskopiju;
- Kabinet za spirometriju.


U okviru Odjeljenja za pulmologiju obavljaju se: klinički pregled pacijenata i donosi odluka o potrebi hospitalizacije odnosno daljem medicinskom tretmanu pacijenata. Utvrđuje potreba i program dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, odnosno konsultativnih i konzilijarnih pregleda, učestvuje u njemu, cijene nalazi i mišljenja, interpretiraju se rentgenogrami, tomogrami i CT snimci (grudnog koša, pluća i srca), utvrđuje konačna dijagnoza i određuje način liječenja kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja; organizuje kontrola uzimanja lijekova, a naročito kod tuberkuloznih pacijenata; određuje hemioprofilaksa i učestvuje u njenom sprovođenju; kontroliše izvođenje i očitava tuberkulinski test; organizuje i učestvuje u vođenju dnevne evidencije, medicinske dokumentacije i izvještajne službe, (osnovni karton, zdravstveni karton, bolesnički list, prijave zaraznih oboljenja i karcinoma itd.), a neposredno upisuje konačna dijagnozu i šifra te dijagnoze; organizacija i kontrola stanja filmoteke; vrše konsultativni klinički pregledi lica upućenih od ljekara drugih službi, ljekarskih komisija i lica koja se samoinicijativno jave na pregled i daje pismeno mišljenje; vrše kontrolni pregledi: kontakata jakih tuberkulin reaktora pregled osoba, kontakti sa novoprimljenim TBC pacijentima, lica sa inaktivnom TBC, pregledi radi otkrivanja pneumokonioze, rana detekcija raka itd.; učestvuje u izvođenju funkcionalne dijagnostike, alergološkim testiranjem, test na inhalacione alergene i interpretiraju nalazi; organizuju i učestvuje u izvođenju BCG vakcine; vrše se poslovi edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; vrše se poslovi stručnog nadzora organizacije i djelatnosti odjeljenja, a posebno prevencije i suzbijanja tuberkuloze; prati incidenc tuberkuloze odnosno specifične stope za određeno područje, pravi program mjera, učestvuje u njihovom sprovođenju i vrši evaluaciju planova i programa, te obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga rada.