Služba za radiologiju

+387 (59) 223-755

U okviru Službe za radiologiju organizuju se unutrašnje organizacione jedinice:

Kabineti:
- Kabinet za CT;
- Kabinet za RTG dijagnostiku.

U okviru Službe za radiologiju obavlja se radioskopija pluća, srca, jednjaka, želuca i duodenuma, radioskopija želuca i duodenuma sa dvostrukim kontrastom, duodenografija, pregled batrljka želuca sa kateterom, gastroduodenum kroz stomu, radioskopija abdomena nativno, pregledni snimak abdomena nativno sa zdjelicom, nativni snimak žučne kese, peroralna holecistografija, intraoperativna holangiografija , sekundarna holangiografija, infuziona holangiografija, intravenska holangiografija, pasaža debelog i tankog crijeva, irigoskopija i irigografija, irigoskopija i irigografija sa duplim kontrastom po Fišeru, pregled debelog crijeva kroz stomu, intravenska urografija, infuziona urografija, minutna urografija, retrogradna uteropielografija – Ševasi, cistografija i uterocistografija, mikciona cistografija, fistulografija, histerosalpingografija (HSG), slojevno snimanje (tomografija), ciljani snimak i radioskopija stranog tijela, standardna radiografija u jednoj ili dvije ekspozicije, specijalna radiografija, radiografija navikularne kosti, retrogradna pielografija, očitavanje RTG snimaka do dvije projekcije van matične ustanove, RTG pluća i srca(jedna ekspozicija i dvije ekspozicije) kompjuterizovana tomografija (CT), kompjuterizovana tomografija sa CT kontrastom, UZ abdomena, urotrakta, štitne žlijezde, dojke, vrata, mekih tkiva i dječijih kukova. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada.