Vodič

+387 (59) 223-755

Prijemu u bolnicu (hospitalizacija) 

ŠTA PONIJETI?

Uputnica za bolnicko liječenje  

Uputnicu za bolničko liječenje neophodno je ponijeti sa sobom prilikom zakazanog prijema u bolnicu, a uputnicu će vam dati vas porodični ljekar. A ukoliko se radi o hitnom prijemu  neophodno je da uputnicu donese vaša rodbina ili prijatelji dok vi ležite u bolnici u roku tri dana.

Ukoliko uputnicu ne donesete do izlaska iz bolnice, bolnica ce biti prinuđena da vam dostavi račun za cjelokupno liječenje.

Veš 

Higijenski pribor , peškir 

Brojeve telefona bliskih rođaka 

Sve lijekove koje ste koristili kod kuće i raniju medicinsku dokumentaciju.

Pored kreveta biće Vam obezbjeđena mala natkasna sa fijokom.

Prostor za odlaganje stvari je mali pa vas molimo da ponesete  samo neophodne stvari.

 

NEMOJTE NOSITI!

Vrijednosti nakit i velike sume novca. Ne garantujemo za njihovu sigurnost. Lijekove koje ćete dobijati u bolnici bice Vam propisani od strane naših ljekara.

Lijekove koje ne pokriva zdrastveno osiguranje nisu na pozitivnoj listi moracete Vi ili vaši rođaci sami nabaviti.

SOBE

Sobe su podjeljene na muške i ženske , samo sobe u Službi za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje su zajedničke.

Ino osiguranje
Na osnovu sporazuma o socijalnoj zaštiti, koje je BiH potpisala sa drugim državama, osiguranim licima je osigurana zdravstvena zaštita i za vrijeme privremenog boravka u tim zemljama, kao što je i državljanima tih zemalja osigurana zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u BiH, odnosno u Republici Srpskoj. Obim zdravstvene zaštite, uslovi za njeno korišćenje, zdravstveno osiguranje članova porodice radnika koji se nalazi na radu u inostranstvu i druga pitanja, propisani su međunarodnim sporazumom i Pravilnikom Fonda zdravstvenog osiguranja o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske. Pravilnikom Fonda je propisano da se pravo na zdravstvenu zaštitu u ovim zemljama ostvaruje na osnovu obrasca kojeg izdaje Fond.
Prije odlaska
Prije odlaska u zemlju sa kojom BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, osigurano lice treba da pribavi odgovarajuću potvrdu na osnovu koje će moći da koristi zdravstvenu zaštitu ukoliko mu ona bude neophodna. Potvrda se može dobiti u poslovnici Fonda, uz dokaz o zdravstvenom stanju osiguranog lica, odnosno uz obrazac koji se naziva ''Ocjena zdravstvenog stanja osiguranog lica'', kojeg izdaje porodični doktor. Na tom obrascu porodični doktor navodi da li je osiguranik sposoban za put ili ne. Osigurano lice može da dobije pozitivnu ocjenu  zdravstvenog stanja od porodičnog doktora i u slučaju da boluje od hronične bolesti, ukoliko doktor procijeni da je stanje bolesti stabilno i da neće biti potrebno da odmah po dolasku u inostranstvo osigurano lice traži ljekarsku pomoć.
Dolaskom u zemlju u kojoj će privremeno boraviti, osigurano lice se javlja tamošnjem nosiocu zdravstvenog osiguranja, koji će mu na osnovu potvrde iz Republike Srpske izdati dokument koji mu omogućava korišćenje zdravstvene zaštite.
Sporazumi

Zemlje sa kojima je zaključen sporazum:

Srbija

Crna Gora

Hrvatska

Slovenija

Makedonija

Njemačka

Austrija

Turska

Holandija

Italija

Švajcarska (samo u slučaju povreda na radu)

Mađarska

Belgija

Velika Britanija

Luksemburg

PREVOZ 

Bolnica omogućava prevoz pacijenata na  klinička ispitivanja kao i transport u druge bolnice u koje se pacijenti prevoze radi daljeg liječenja.

Bolnica ne omogućava prevoz od i do kuće. 

 

POSJETE

Vrijeme posjete: od 15 do 16 i 30 časova.

 

Liječenje u drugim zdrastvenim ustanovama Republike Srpske odobrava konzilijum.    

Liječenje pacijenata van  Republike Srpske odobrava komisija u Banja Luci.

 

KUĆNI RED Bolnice 

05.30h

Buđenje, namještanje kreveta, jutarnja higijena, mjerenje vitalnih znakova pacijenata, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage

07.30 h - 08.00 h

Doručak

08.00 h – 08.30 h

Jutarnja vizita

08.00 h - 12.00 h

Obavezan boravak pacijenata u bolesničkim sobama

12.00 h

Ručak

14.00 h – 15.00 h

Informacije rodbini o stanju pacijenata

15.00 h – 16.00 h

Posjeta pacijentima

16.00 h – 17.00 h

Obavezan odmor pacijenata

18.00 h

Večera

20.00 h

Večernja vizita

22.00 h

Noćni režim rada